Istoric al şcolii

    Prin numărul mare de elevi şcolarizaţi, dar şi prin diversitatea şi complexitatea activităților desfășurate, Școala Vasile Conta Iași este una dintre cele mai semnificative instituții școlare ieșene fiind situată în Cartierul Nicolina I, Salcia.

   Corpul A al şcolii a fost dat în folosinţă la 1.09.1982, activitatea instructiv-educativă desfăşurându-se aici de 23 de ani, fără întrerupere. În jurul anilor 1990, când populaţia şcolară era foarte numeroasă, tinzând spre 2000 de elevi, procesul instructiv-educativ se desfăşura în trei schimburi, desfiinţată fiind chiar şi cancelaria pentru a fi transformată în sală de clasă.

    În acest context, echipa managerială a momentului a iniţiat demersuri către factorii de decizie, în vederea atribuirii corpului de clădire aflat în Aleea Nicolina nr. 86, unde îşi desfăşurase activitatea fosta Şcoală nr. 3 şi ulterior Liceul Emil Racoviţă. Liceul utilizase acest corp de clădire pentru realizarea instruirii practice a elevilor.

     Datorită atribuirii acestui nou local Şcolii Vasile Conta Iaşi, s-a putut trece de la lucrul în trei schimburi, la lucrul în doua schimburi, începând cu 1991.

    Cele mai importante lucrări care au fost realizate la cele două corpuri de clădire ale Şcolii Vasile Conta Iaşi sunt realizarea şarpantei la corpul A, în perioada 2000-2002, reabilitarea şi igienizarea grupurilor sanitare ale elevilor, schimbarea uşii de la intrarea principală în perioada 2003-2004, dotarea cu computere performante în perioada 2004-2005, atât pentru derularea procesului instructiv-educativ cât şi pentru organizarea activităţilor administrative. Corpul B al şcolii, construit în anul 1892, a fost consolidat, reorganizat, renovat, remobilat, dotat cu centrală termică în perioada 2000-2002 printr-un proiect de reabilitare al şcolilor aparţinând patrimoniului cultural naţional, proiect finanţat de Banca Mondiala şi Primăria Municipiului Iaşi.

     Patronul spiritual al celor două entităţi arhitectonice care aparţin unităţii noastre şcolare este primul filosof român, Vasile Conta, contemporanul, colaboratorul şi prietenul Junimii şi al junimiştilor Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Ion Creanga, Mihai Eminescu.

    Bustul lui Conta, realizat în două variante, (bronz şi praf de piatră) de către profesorul de educaţie plastică a şcolii, Constantin Eşanu în anul 1995, domină parcul şcolii de la corpul A şi holul principal, la corpul B, amintind tuturor de personalitatea complexă a omului Conta, filosof, scriitor, profesor universitar, om politic, parlamentar liberal şi ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice.

    În fiecare an, în luna noiembrie, unitatea şcolară omagiază prin activităţi specifice reunite sub denumirea Zilele Scolii Vasile Conta pe patronul sau spiritual, filosoful Vasile Conta, născut la 15 noiembrie 1845.

    Şcoala a fost sărbătorită în mod deosebit în anii 1992, cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a Corpului A, în anul 2002, cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani de activitate la corpul A şi a împlinirii a 110 ani de existenţă a corpului B; în anii 1995 şi 2000 când s-au împlinit 150 respectiv 155 de ani de la naşterea patronului său spiritual.

    Profilul învăţământ general obligatoriu (profil stabilit iniţial) a fost menţinut de la înfiinţare până în prezent.

În prezent pregătirea elevilor se realizează pe două nivele:

– învăţământ primar de zi

– învăţământ secundar inferior de zi